ISOPOLANT WF LV

ISOPOLANT WF LV
Plastická, jednosložková vstřikovací pryskyřice s nízkou viskozitou


Jednosložková, polyuretanová vstřikovací hydrofobní pryskyřice, která reaguje s vodou a vytváří plastickou pěnu, určenou k hydroizolaci a utěsnění betonových staveb, dále také je určena k účinnému zabránění úniku vody.
Doporučuje se použít u betonových struktur, podléhajících strukturální dynamice.
Oblast použití

• Základy a podzemní stěny
• Tunely a podchody
• Kanalizační systémy
Specifika a výhody
  • Efektivní utěsnění trhlin a prasklin v betonu, zejména ve styčných bodech
  • Nízká viskozita – pronikání do hloubky s minimálním tlakem
  • Vytváří plastickou a zcela hydrofobní pěnu
  • Vysoká odolnost vůči plísním a jiným mikroorganismům
  • Uživatelsky přívětivý, šetrný k životnímu prostředí: neobsahuje rozpouštědla ani hnací plyny, je bezpečný při uchovávání i přepravě.
Způsob použití
1
Stavbu očistěte pomocí vysokotlaké myčky. Za pomoci perforátoru na vzdálenost 30-50 cm, pod úhlem 45˚, šachovnicovým způsobem se vyvrtají vstřikovací otvory, jejich průměr musí být přibližně necelých 20 mm. Otvory musejí být průchozí, pokud je nutné vytvořit voděnepropustnou vrstvu mimo stavbu a/nebo neprůchozí – pro utěsnění zlomů, prasklin a jiných stavebních nedostatků. Potom se do otvorů vkládají kovové injektážní packery odpovídajícího určení. Průměr otvorů, jejich hloubka a rozmístění se u každého případu vypočítávají samostatně, protože jsou závislé na stavu ošetřovaného objektu a na technickém zadání.
2
Podle teploty a míry vlhkosti stavby se do pryskyřice přidává ISOPOLANT WF CATALYST, od 0,5% do 5%, pro urychlení nebo zpomalení tvorby pěny. Je dobré smíchat pryskyřici a katalyzátor za pomoci míchadla s nízkými otáčkami (do 300 ot. /min.), nesmějí však přitom vznikat bubliny. Před aplikací se směs nesmí vystavovat vlhku, to znamená, že kontejner musí být přikrytý, aby se zabránilo předčasnému začátku reakčního procesu.
3
Potom, se přes injekční packery umístěné do otvorů (postupně), za pomoci pístového vstřikovacího čerpadla, pod velkým tlakem (do 200 atm.), zpočátku minimálním, postupně se zvyšujícím tlakem čerpadla až do dosažení požadované rychlosti vstřikování, se vtlačuje připravená směs. Tlak závisí na velikosti zaplňované dutiny a na celkovém stavu stavby.
Obecné informace
Technické vlastnosti
ISOPOLANT WF LV:
Vlastnosti
Jednotky
Metoda
Specifikace
Forma
-
-
nažloutlá tekutina
Specifická hmotnost
gr/cm3
ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811 při 20°C
+/- 1
Flash point
oC
ASTM D93, uzavřená nádoba
>110
Doba tvrdnutí při 77°F (25°C) a relativní vlhkosti 55% - za podmínky, že ve směsi bude díl katalyzátoru.
hodiny
-
2
SUPERTECTUM WATERFOAM CATALYST:
Vlastnosti
Jednotky
Metoda
Specifikace
Forma
-
-
Světle žlutá tekutina
Viskozita (Brookfield)
cP
ASTM D2196-86, při 25oC
+/-60
Specifická hmotnost
gr/cm3
ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, při 20oC
+/-1
Flash point
oC
ASTM D93, uzavřená nádoba
>110
Získejte technický průkaz
pro tento materiál
ANT Alliance je oficiálním majitelem obchodní značky ISOPOLANT a výhradním dodavatelem výrobků ISOPOLANT po celém světě