ISOPOLANT AQUA 2K

ISOPOLANT AQUA 2K
Dvousložkový epoxidový povlak / základní nátěr, na vodní bázi, s nízkou viskozitouDvousložkový, speciální epoxidový povlak / základní nátěr na vodní bázi, vyvinutý pro použití v poměru 1:1 objemu. Materiál má nízkou viskozitu, minimální doba trvanlivosti je velmi dlouhá, díky tomu je ideální pro domácí použití, samostatně, nejsou zapotřebí žádné zvláštní odborné dovednosti.
Oblast použití

• Základní nátěr pro polyuretanové a epoxidové povlaky
• Utěsnění betonu
• Ochranný povlak proti prachu
Oblast použití
  • Aplikační poměr – 1:1 objemu
  • Rychlé tvrdnutí dokonce i při nižších teplotách
  • Slabý zápach, bezpečný a nehořlavý, nulové VOC (těkavé organické sloučeniny)
  • Vhodný pro použití v uzavřených místnostech
  • Velká adheze i k vlhkému a mokrému betonu
  • Vynikající mechanická odolnost a odolnost proti oděru
Způsob použití
1
Před začátkem aplikace je třeba povrch pečlivě očistit a odstranit prach, špínu, rez, ropné produkty, cementovou maltu, vrstvu omítky, barvy a jiné materiály, které by bránily přilnavosti. Je třeba také odstranit volné částice, volné a snadno odlupovatelné vrstvy a jiné cizorodé materiály.
2
Smíchejte obě složky do stejnorodé hmoty pomocí míchadla s nízkými otáčkami (do 300 ot/min.), je možné zředit čistou vodou v maximálním množství 10 %.
• Jako základní nátěr – aplikujte pomocí štětce nebo válečku, jednou nebo dvěma tenkými vrstvami, s celkovou maximální spotřebou 150-200ml/m2.
• Jako povlak – aplikujte pomocí válečku nebo zubatou stěrkou ve třech vrstvách, s celkovou spotřebou 500-600ml/m2.
3
Dobu aplikace následující vrstvy nelze stanovit podle hodin, protože tato doba je silně závislá na počasí: může to být do 2 hodin v létě a do 24 hodin v zimě. Použijte při aplikaci toto pravidlo, kdy lze nanést následující vrstvu.
4
Další vrstvu materiálu je možné nanášet, když předchozí vrstva zatvrdla do té míry, že ji nelze propíchnout nehtem.
• Životnost materiálu po smíchání je 1 hodina při teplotě 25°C.
• Neaplikujte, pokud je teplota nižší než 5°C.
• Před aplikací (v létě) je potřeba ohřátý beton smáčet.
Obecné informace
Technické vlastnosti
V tekuté formě (před aplikací, po smíchání):

Složka A – mléčně bílá
Složka B – žlutá
Vlastnosti
Jednotky
Metoda
Specifikace
Viskozita (Brookfield) smíchaného produktu
cP
ASTM D2196-86 při 25°C
120
Specifická hmotnost
gr/cm3
ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811 při 20°C
+/- 1
Směšovací poměr
A:B, podle objemu
-
1:1
Doba tvrdnutí při 77°F (25°C) a přiměřené vlhkosti 55%
hodiny
-
3-5
Úplné zatvrdnutí
dny
-
3
Doba opakovaného nátěru
-
-
Když materiál zatvrdne do té míry, že ho nelze propíchnout nehtem
Životnost po smíchání při teplotě 25°C
hodiny
-
1
Po vytvrdnutí (po aplikaci):
Vlastnosti
Jednotky
Metoda
Specifikace
Adheze k betonu
kg/cm2
(N/mm2)
ASTM D4541
>30
(>3)
Odolnost vůči tření
Gr
ASTM D4541
(Taber 503, CS17, 1.0kg, 1,000 revs.)
110 * 10-3
Získejte technický průkaz
pro tento materiál
ANT Alliance je oficiálním majitelem obchodní značky ISOPOLANT a výhradním dodavatelem výrobků ISOPOLANT po celém světě