ISOPOLANT MS

ISOPOLANT MS
Tmel s nízkou viskozitou, základní / betonový tmel na bázi polyuretanu, pro neporézní základy
Jednosložková, do hloubky pronikající základní polyuretanová nátěrová vrstva s nízkou viskozitou, vhodná pro různé povrchy.

Je pro ni charakteristická velmi nízká viskozita a vyrovnaná rychlost vytvrzení, což vede k vynikajícímu smáčení, impregnaci a dalším povlakům na pokrývání nejrůznějších povrchů v průběhu času, jak s vysokou, tak i nízkou porézností.
Oblast použití

• Základní nátěr pro polyuretanové povlaky
• Monolitický nebo prefabrikovaný beton
• Kovové konstrukce
Omezení
Když je beton příliš porézní, může materiál proniknout tak hluboko, že na povrchu nezůstane viditelná vrstva. V takovém případě pro nanesení dalšího povlaku bude nutné na čerstvě nanesenou vrstvu aplikovat práškový křemičitý písek. V případech krajní poréznosti je nutné zvážit aplikaci méně pronikající verze primerů - ISOPOLANT
Specifika a výhody
  • Jedna složka
  • Nízká viskozita
  • Snadná aplikace
  • Silná přilnavost i na neporézní povrchy
  • Vynikající smáčení, impregnace a následná úprava
Způsob aplikace
1
Povrch musí být suchý, vlhkost nesmí překročit 5 %. Před začátkem aplikace je třeba povrch pečlivě očistit a odstranit prach, špínu, rez, ropné produkty, cementovou maltu, vrstvu omítky, barvy a jiné materiály, které by bránily přilnavosti. Je třeba také odstranit volné částice, volné a snadno odlupovatelné vrstvy a jiné cizorodé materiály.
2
Pro dosažení nejlepšího výsledku by teplota při aplikaci měla být v rozmezí 5°С-35°С. Nízká teplota zpomaluje a vysoká urychluje polymerizační proces.
3
Nanáší se štětcem nebo válečkem, nebo také metodou bezvzdušného rozprašování (pracovní tlak >200 bar).
4
Celková spotřeba je 100-300 ml/m2 ve dvou vrstvách. Při použití metody bezvzdušného rozprašování může být spotřeba vyšší. Přestávka mezi jednotlivými vrstvami a následným hydroizolačním nátěrem je12-24 hodin.
Obecné informace
Technické vlastnosti
V tekuté formě (před aplikací):
Vlastnosti
Jednotky
Metoda
Specifikace
Viskozita (Brookfield)
cP
ASTM D2196-86 při 25°C
40 – 50
Specifická hmotnost
gr/cm3
ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811 při 20°C
+/- 1
Vytvrzený (po aplikaci):
Vlastnosti
Jednotky
Metoda
Specifikace
Mez pevnosti v tahu při 23°C
kg/cm2
(N/mm2) ASTM D412 / EN-ISO-527-3
350
(35)
Natahování při 23°C
%
ASTM D412 / EN-ISO-527-3
>300
Suché na dotek:
• na suchém betonu
hodiny
-
12 - 24
Aplikace základního nátěru
hodiny
-
12-24
Adheze k betonu
mPа
ASTM D1640
>4
Získejte technický průkaz
pro tento materiál
ANT Alliance je oficiálním majitelem obchodní značky ISOPOLANT a výhradním dodavatelem výrobků ISOPOLANT po celém světě