ISOPOLANT PU TC

ISOPOLANT PU TC
Jednosložkový, alifatický, polyuretanový dokončovací povlak
Jednosložkový polyuretanový dokončovací povlak, který obsahuje speciální anorganická plniva, při kombinaci s nevelkým množstvím pigmentační pasty zajišťuje vynikající krycí vlastnosti. Díky tomu je jenom minimální spotřeba materiálu, není nutný druhý nátěr (v případě jednoduché ochrany před ultrafialovým zářením, nikoliv mechanické odolnosti), což vede ke snížení nákladů na práci. Materiál je má analogické elastomerní vlastnosti jako ostatní výrobky ISOPOLANT, což umožňuje interakci a být s nimi v souladu.

Materiál vznikl na čisté elastomerní hydrofobní polyuretanové pryskyřičné bázi, která zajišťuje vynikající mechanické, chemické, termické, UV vlastnosti ochrany.
Oblast použití

• Dokončovací povlak pro materiály ISOPOLANT
• Dokončovací povlak pro samonivelační průmyslové podlahy
• Ochrana betonových a kovových konstrukcí a staveb.
Specifika a výhody
  • Silná a rovnoměrná přilnavost ke všem typům povrchů
  • Vynikající krycí schopnost již v jedné vrstvě
  • Odolnost vůči automobilovému zatížení
  • Vysoká hydrofobnost
  • Vysoce odolný vůči klimatickým změnám, zůstává pružný i při teplotě -30°С
  • Odolnost vůči teplu, odolnost vůči ultrafialovému záření, nežloutne, neodlupuje se, nezměkne ani při teplotě 80°С
Způsob použití
1
Požadavky na betonový základ (standard):
• Tvrdost betonu: R28 = 15Mpa.
• Vlhkost betonu: W <10%.
• Teplota: 5-35oC.
• Relativní vlhkost vzduchu: <85%.
2
Trhliny, poškození, díry opravit vhodným materiálem. Základ musí být suchý, chemicky neutrální, rovný, odolný – bez prasklin a trhlin, čistý, zbavený prachu, rzi nebo odlupujících částic. Stopy zašpinění olejem, olejovými produkty nebo chemikáliemi je nutné odstranit.
3
Bezprostředně před aplikací materiál promíchejte, aby vznikla stejnorodá hmota, použijte míchadlo s nízkými otáčkami (do 300 ot/min). V kbelíku se může vytvořit usazenina, pokud byla hmota dlouho skladována. Je nutné pečlivě promíchat, zejména hmotu na stěnách a na dně, dokud směs nebude zcela stejnorodá, přitom je nutné dbát na to, aby do hmoty nepronikal vzduch, což by mohlo vést ke vzniku bublin na vytvrzeném nátěru.
4
Nanáší se ručně pomocí válečku, štětce nebo bezvzduchým rozprašovačem (pracovní tlak >200 bar). Aplikujte během 24-72 hodin po výrobcích ISOPOLANT.
5
Při použití jako dokončovací vrstvy na ochranu barvy, při nízké a přechodné zátěži chodci je spotřeba materiálu 150gr/m2 v jedné vrstvě.
Při použití jako dokončovací vrstvy na ochranu barvy, středního zatížení chodci a dopravou je spotřeba materiálu 600gr/m2 ve dvou vrstvách, nutno posypat křemičitým pískem. Přestávka mezi jednotlivými nátěry není víc než 48 hodin.
Pokud se použije jako ochranná vrstva betonu, je spotřeba do 300gr/m2 ve dvou vrstvách. Přestávka mezi nátěry není víc než 48 hodin.
6
nedoporučuje se materiál natřít v jedné silné vrstvě.
Obecné informace
Technické vlastnosti
V tekuté formě (před aplikací):
Vlastnosti
Jednotky
Metoda
Specifikace
Viskozita (Brookfield)
cP
ASTM D2196-86 při 25°C
400 – 600
Specifická hmotnost
gr/cm3
ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811 při 20°C
1.2
Doba tvrdnutí při 77°F (25°C) a relativní vlhkosti 55%
hodiny
-
6 – 8
Doba opakovaného nátěru
hodiny
-
12 – 48
Vytvrzený (po aplikaci):
Vlastnosti
Jednotky
Metoda
Specifikace
Provozní teplota
oC
-
-30 to 80
Maximální teplota po krátkou dobu (šok)
oC
-
200
Tvrdost
Shore D
ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO R868
40
Mez pevnosti v tahu při teplotě 23°С
Kg/cm2
(N/mm2)
ASTM D412 / EN-ISO-527-3
400
(40)
Natahování při teplotě 23°С
%
ASTM D412 / EN-ISO-527-3
>300
Prostup vodní páry
gr/m2·hod.
ASTM E96 (Water Method)
0.8
QUV Zrychlený test zvětrávání (4 h. UV, 60°C (UVB-lampy a 4h. COND při 50°C)
-
ASTM G53
Prošel
(2000 hodin)
Hydrolýza (hydroxid draselný 8%, 10 dní při 50°C)
-
-
neexistují podstatné změny elastomerních vlastností
Hydrolýza (hydroxid sodný 5%, 10 dní)
-
-
neexistují podstatné změny elastomerních vlastností
Získejte technický průkaz
pro tento materiál
ANT Alliance je oficiálním majitelem obchodní značky ISOPOLANT a výhradním dodavatelem výrobků ISOPOLANT po celém světě