ISOPOLANT PU UV

ISOPOLANT PU UV
Polyuretanová kapalinová membrána pro hydroizolaci a ochranu, snadno aplikovatelná

s atmosférickou vlhkostí a vytváří bezešvou, vysoce elastickou, hydroizolační membránu s vysokou adhezí k mnoha povrchům.

Materiál je na bázi čisté elastické hydrofobní polyuretanové pryskyřice a speciálních anorganických plnivech, což zajišťuje vynikající mechanickou, chemickou, tepelnou a UV odolnost daného materiálu.
Oblast použití

• Ploché střechy,
• Lehké kovové střechy nebo střechy z vláknocementu
• Jako základní hydroizolační membrána na otevřených parkovištích
Pro udržení dlouhodobé schopnosti
odrážet sluneční paprsky se doporučuje aplikovat svrchní nátěr ISOPOLANT PU TC, ve světlých tónech (výrobní standard: bílý a šedý).
Specifika a výhody
  • Není třeba ředit, ale rozpouštědlo je možné použít
  • Vynikající odolnost vůči klimatickým změnám a UV záření.
  • Vynikající tepelná odolnost, materiál nikdy nezměkne. Maximální provozní teplota je 90°С
  • Odolnost vůči chladu: membrána zůstane elastická dokonce i při teplotě -30°С
  • Vynikající mechanické vlastnosti
  • Dobrá chemická odolnost
  • Po úplném zatvrdnutí není materiál toxický
  • Paropropustnost: membrána propouští vodní páry, takže nedochází k hromadění vlhkosti pod membránou
Způsob použití
1
Požadavky na betonový podklad (standard):
• Tvrdost betonu: R28 = 15Mpa.
• Vlhkost betonu: W <10%.
• Teplota: 5-35oC.
• Relativní vlhkost vzduchu: <85%.

Praskliny, poškození, díry zaplňte vhodným materiálem. Podklad musí být suchý, chemicky neutrální, rovný, odolný bez prasklin a neponičený, čistý, zbavený prachu, rzi nebo odlupujících se částic. Stopy zašpinění od oleje, maziv nebo chemikálií je třeba odstranit.
2
Před aplikací materiálu podklad ošetřete vhodným základovým nátěrem: ISOPOLANT MS nebo ISOPOLANT GD.
3
Bezprostředně před aplikací materiál promíchejte, aby vznikla stejnorodá hmota, použijte k tomu míchadlo s nízkými otáčkami (do 300 ot. /min.). Při míchání nesmějí vznikat bublinky.
4
Nanášejte ručně pomocí válečku, štětce nebo bezvzduchým rozprašovačem (pracovní tlak >200 bar). Při aplikaci bezvzdušným rozprašovačem zřeďte rozpouštědlem maximálně do 10%. Materiál nanášejte dvěma vrstvami. Přestávka mezi jednotlivými nátěry je 6-24 hodin. Pokud se přestávka mezi jednotlivými nátěry prodlouží (například trvá déle než 2 dny), pak se řiďte radou o mezivrstvé přilnavosti platnou u našich technologií.

Minimální celková spotřeba 1,8 kg/m2
Obecné informace
Technické vlastnosti
V tekuté formě (před aplikací):
Vlastnosti
Jednotky
Metoda
Specifikace
Viskozita (Brookfield) směsi
cP
ASTM D2196-86, při 25oC
4,000-6,000
Specifická hmotnost
gr/cm3
ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, při 20oC
+/-1.3
Flash point
°C
ASTM D93, v uzavřené nádobě
42
Doba tvrdnutí při 77°F (25°C) a relativní vlhkosti 55%
hodiny
-
5
Čas pro opakované použití
hodiny
-
12-24
Vytvrzená membrána (po aplikaci):
Vlastnosti
Jednotky
Metoda
Specifikace
Pracovní teplota
°C
-
-30 až 90
Maximální krátkodobá teplota (šok)
°C
-
200
Tvrdost
Shore A
ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO R868
50
Pevnost v tahu při 23°С
kg/cm2
(N/mm2)
ASTM D412 / EN-ISO-527-3
>70
(>7)
Procento natahování při 23°C
%
ASTM D412 / EN-ISO-527-3
>450
Přenesení vodní páry
gr/m2
ASTM E96 (Water Method)
0,8
Přilnavost k betonu
Kg/cm2
N/mm2
ASTM D4541
>30
>3
QUV Zrychlený test zvětrávání (4 hodiny UV, při 60°C (UVB-lampy) a 4 hodiny COND při 50°C)
-
ASTM G53
prošel
(2000 hodin)
Hydrolýza (hydroxid draselný 8%, 10 dní při 50°C)
-
-
neexistují podstatné změny elastomerních vlastností
Hydrolýza (H2O, 14denní cyklus RT-100 ° C)
-
-
neexistují podstatné změny elastomerních vlastností
Hydrolýza (H2O, 30denní cyklus 60-100 ° C)
-
-
neexistují podstatné změny elastomerních vlastností
HCI (pH = 2, 10 dní při RT)
-
-
neexistují podstatné změny elastomerních vlastností
Tepelná odolnost (100 dní při 80 ° C)
-
EOTA TR011
Prošel
Získejte technický průkaz
pro tento materiál
ANT Alliance je oficiálním majitelem obchodní značky ISOPOLANT a výhradním dodavatelem výrobků ISOPOLANT po celém světě