ISOPOLANT PU-B FS

ISOPOLANT PU-B FS
Jednosložkový, polyuretanovo-bitumenový tekutý tmel RYCHLETVRDNOUCÍ pro hydroizolaci


Jednosložkový, polyuretanovo-bitumenový tekutý tmel rychletvrdnoucí. Produkt, ačkoliv rychle tvrdne, nevytváří bubliny během polymerizace, a to ani při vysokých atmosférických teplotách a vlhkosti, přitom vykazuje vynikající přilnavost k většině typů povrchů.

Tmel je na bázi čistě elastomerní hydrofobní polyuretanové pryskyřici, rozšířené chemicky polymerizovanou živicí.
Oblast použití

• Základy
• Podzemní stěny
• Pod obkladové dlaždice, například na balkonech, terasách a ve vlhkých místnostech

– nedoporučuje se používat v místech s přímým účinkem ultrafialového záření.
Specifika a výhody
  • Snadno se nanáší na vertikální povrchy a složité tvary, netvoří šmouhy ani bubliny
  • Velmi rychle tvrdne, a to dokonce i při nízkých teplotách a nízké vlhkosti
  • Vynikající přilnavost prakticky ke každému typu povrchu, za použití nebo bez použití speciálních primerů
  • Vynikající tepelná odolnost, produkt nikdy nezměkne. Maximální pracovní teplota je 80°С
  • Odolávání chladu: membrána zůstane elastická dokonce i při teplotě -30°С
  • Vynikající mechanické vlastnosti, vysoké natahování, roztahování a pevnost v tahu, vysoká odolnost vůči oděru
  • Účinná bariéra proti vlhkosti
Způsob použití
1
Požadavky na betonový podklad (standard):
• Tvrdost betonu: R28 = 15Mpa.
• Vlhkost betonu: W <10%.
• Teplota: 5-35oC.
• Relativní vlhkost vzduchu: <85%.

Podklad musí být suchý, chemicky neutrální, rovný, odolný bez prasklin a neponičený, čistý, zbavený prachu, rzi nebo odlupujících se částic. Stopy zašpinění od oleje, maziv nebo chemikálií je třeba odstranit.
2
Bezprostředně před aplikací obsah kbelíku pečlivě promíchejte za pomoci míchadla s nízkými otáčkami (do 300 ot. /min.), dokud nevznikne zcela homogenní hmota. Při dlouhodobém skladování může vzniknout mírný sediment a/nebo rozdělení výrobku, hmotu je proto potřeba opakovaně promíchat. Je nutné velmi pečlivě produkt promíchat, zejména po stěnách a na dně kbelíku, dokud směs nebude zcela stejnorodá, míchejte tak, aby do hmoty nepronikl vzduch.
3
Nanášejte štětcem, válečkem nebo špachtlí jednou vrstvou, spotřeba je 2,0kg/m2.
Obecné informace
Technické vlastnosti
V tekuté formě (před aplikací):
Vlastnosti
Jednotky
Metoda
Specifikace
Viskozita (Brookfield) směsi
cP
ASTM D2196-86, při 25oC
3,000-5,000
Specifická hmotnost
gr/cm3
ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, při 20oC
+/-1.3
Bod vzplanutí °C
°C
ASTM D93, v uzavřené nádobě
>50
Doba tvrdnutí při 77°F (25°C) a relativní vlhkosti 55%
hodiny
-
1-3
Vytvrzená membrána (po aplikaci):
Vlastnosti
Jednotky
Metoda
Specifikace
Pracovní teplota
°C
-
-30 až 80
Maximální krátkodobá teplota (šok)
°C
-
150
Tvrdost
Shore A
ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO R868
3
Pevnost v tahu při 23°С
kg/cm2
(N/mm2)
ASTM D412 / EN-ISO-527-3
30
(3)
Procento natahování při 23°C
%
ASTM D412 / EN-ISO-527-3
>900
Přilnavost k betonu
N/mm2
ASTM D4541
Bez primeru: >0.5
S primerem: >2
Odolnost vůči teplu (200 dnů při 80°C)
-
EOTA TR011
prošel
Získejte technický průkaz
pro tento materiál
ANT Alliance je oficiálním majitelem obchodní značky ISOPOLANT a výhradním dodavatelem výrobků ISOPOLANT po celém světě