ISOPOLANT PU-B 2K

ISOPOLANT PU-B 2K
Dvousložková kapalinová membrána pro hydroizolaci a ochranu - 1:1 podle objemu, polyuretan (А) a živice (B)

Dvousložkový polyuretanový tmel s rozšířenou živicí. Vznikl na bázi čisté elastomerní hydrofobní polyuretanové pryskyřice, impregnované chemicky polymerovanou čistou živicí, vytvářející vysoce elastickou membránu se silnou adhezí k mnoha typům povrchů.
Oblast použití
• Sádrokartonové, cementové a betonové desky
• Bitumenové/asfaltové rolované povrchy
• Ploché střechy
• Terasy a balkony (pod dlaždice)
• Válce pro rostliny a zelené střechy
• Základy
• Střešní parozábrana
• Otevřené tunely
• Zavlažovací kanály

– nedoporučuje se použití v místech přímého ultrafialového záření.
Specifika a výhody
 • Složky se snadno smíchávají
 • Rychle tvrdne
 • Možnost natírat v silné vrstvě, aniž by vznikaly bublinky
 • Dvousložková forma výrobku je vhodná i proto, že nesmíchané části lze uchovávat až do příštího použití
 • Nízkomodulární vlastnost materiálu umožňuje zakrývat trhliny na povrchu
 • Vynikající adheze prakticky k jakýmkoliv povrchům, za použití speciálních základních nátěrů nebo bez jejich použití
 • Vynikající odolnost vůči teplu. Maximální pracovní teplota je 80°С
 • Odolnost vůči chladu: membrána zůstává elastická dokonce i při teplotě -40°С
 • Maximální natahování, vysoká pevnost v tahu
 • Vynikající fungování jako parotěsné zábrany
 • Lze použít i jako tmel na švy
Způsob použití
1
Dobře lze použít na beton, vláknocement, staré (nepříliš dobře lepené) bitumenové/asfaltové rolované povrchy, na dřevo, cihly i kov. Pokud potřebujete více informací o jiném povrchu, kontaktujte naše technické oddělení.

Požadavky na betonový podklad (standard):
• Tvrdost betonu: R28 = 15Mpa.
• Vlhkost betonu: W <10%.
• Teplota: 5-35oC.
• Relativní vlhkost vzduchu: <85%.
2
Podklad musí být suchý, chemicky neutrální, rovný, odolný bez prasklin a neponičený, čistý, zbavený prachu, rzi nebo odlupujících se částic. Praskliny, poškození i trhliny zatřete vhodným materiálem. Stopy zašpinění od oleje, maziv nebo chemikálií je třeba odstranit.
3
Jako základní nátěr na povrch použijte ISOPOLANT MS nebo ISOPOLANT GD.
4
Nejprve otevřete složku В s bitumenovou směsí a dobře promíchejte pomocí nízkootáčkového míchadla (do 300 ot. / min.), zejména na stěnách a na dně nádoby, dokud nedocílíte stejnorodé hmoty. Potom složku B vlijte do čisté padesátilitrové nádoby a míchejte, vmíchejte složku A, tj. pryskyřici. Je nutné složku A důkladně promíchat se složkou B, dokud směs nebude zcela homogenní, přitom dbejte, aby nevznikaly vzduchové bubliny. Připravený (smíchaný) materiál aplikujte co nejrychleji. Životnost připravené směsi je
30-45 minut při teplotě 20°C.
5
Nanášejte pomocí štětce, válečku, špachtle, nebo pomocí bezvzduchého rozprašovače (pracovní tlak je >200 bar) jednou vrstvou. Pokud aplikujete pomocí bezvzduchého rozprašovače, můžete směs rozředit rozpouštědlem maximálně do 10 % hmoty.

Spotřeba 1,5-2,0 kg/m2.
Obecné informace
Technické vlastnosti
V tekuté formě (před aplikací):
Vlastnosti
Jednotky
Metoda
Specifikace
Viskozita (Brookfield)
Složka A: Pryskyřice
Složka. B: Bitumenová směs
cP
ASTM D2196-86, při 25°C
1500
4500
Viskozita (Brookfield) po smíchání
cP
ASTM D2196-86, @ 25oC
+/-3500
Specifická hmotnost směsi po smíchání složek
gr/cm3
ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, při 20oC
+/-1
Doba vytvrdnutí při 77°F (25°C) a relativní vlhkosti 55%
hodiny
-
+/-2
Vytvrzená membrána (po aplikaci):
Vlastnosti
Jednotky
Metoda
Specifikace
Pracovní teplota
°C
-
-40 až 80
Maximální krátkodobá teplota (šok)
°C
-
150
Tvrdost
Shore A
ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO R868
30
Pevnost v tahu při 23°С
kg/cm2
(N/mm2)
ASTM D412 / EN-ISO-527-3
>20
>(2)
Procento natahování při 23°C
%
ASTM D412 / EN-ISO-527-3
>1500
Zbytkové natahování (po 300% natahování)
%
ASTM D412
<1
Odolnost vůči teplu (200 dnů při 80°C)
-
EOTA TR011
prošel
QUV Zrychlený test zvětrávání (4 hodiny UV, při 60°C (UVB-lampy) a 4 hodiny COND při 50°C)
-
ASTM G53
prošel
(1000 hodin)
Získejte technický průkaz
pro tento materiál
ANT Alliance je oficiálním majitelem obchodní značky ISOPOLANT a výhradním dodavatelem výrobků ISOPOLANT po celém světě